Klassisk og tidsløs

Valmspær

Hvis du ønsker at give dit hus et mere eksklusivt og let udtryk, kan et afvalmet tag være løsningen. Et valmet tag er en klassisk og tidløs teknik, der skaber en elegant samling af tagflader.

For at opnå dette design kræves der specialdesignede spær med en gitterkonstruktion, hvor tagfladerne mødes over en grat i hjørnerne. Valmspær er specielt udformet til at understøtte og afvinkle taget på en smuk måde. Valmspærene kan udføres i en række forskellige geometrier og hældninger fra 7° til 50°, og de kan tilpasses til at imødekomme dine unikke behov og ønsker. Hvis dit hus er højt eller langt, kan spær leveres delt for at sikre en solid understøtning.

Hvis du vil se, hvordan et afvalmet tag kan tage sig ud i virkeligheden, kan du tage i kig i galleriet neden for. Kontakt os gerne for råd og vejledning omkring valmede spær.

Delspær i et afvalmet tagkonstruktion

 

Hovedspær / Anfaldsspær

 

anfaldsspær

Hovedspæret / anfaldsspæret er det første hele spær der står i en valm. Spæret udføres og udformes normalt som de andre hovedspær på huset.

 

Bærende valmbuk / valmgitterspær

 

Bærende valmbuk / Valmgitterspær

Specielt udformet spær, valmbukken er afkortet og tilpasset så grater og stikspær kan ligge af på denne. Valmbukken er dimensioneret til at optage lasten fra grater og stikspær.

 

ValmspærValmspær

De yderste valmspær, er som de andre valmspær specielt tildannet. De yderste valmspær fastgøres til stikspær / grater, hvor spærfoden i valmspæret ikke kan fastgøres direkte i stikspærets fodklods, skal spærfoden fastgøres til spærhovedet på stikspæret, eventuelt med en lægtestrop.

 

Gratspær

 

Gratspær

Graterne er omdrejningspunktet for en valm konstruktionen, det er lags disse at tagfladerne drejer rundt. Graterne fastgøres til hovedspær / anfaldsspær og understøttes på de bærende valmbukke samt ydervæg.

 

Stikspær

 

Stikspær

Stikspærene danner gavlen i valmen. Stikspær placeres efter spærtegningerne og fastgøres til hovedspær / anfaldsspær, grater og understøttes på de bærende valmbukke samt ydervæg.

Eksempler på afvalmede tage

 

Har du spørgsmål?

Mangler du teknisk dokumentation eller ønsker tilbud til dit projekt, er vi klar til at hjælpe dig.
Ring til Kim Haubjerg eller Mette Borrisholt fra vores kundeservice på 75 77 51 55.