Klimaregnskab

Regeringen har bestemt, at Danmark skal være klimaneutral i 2045 og yderligere bidrage til at reducere mængden af drivhusgasser i atmosfæren fra 2050.

Træ er et af de mest miljøvenlige byggematerialer, da det binder CO2 i stedet for at frigive det. Derfor kan en af de største og hurtigste reduktioner af CO2 i Danmark opnås ved at øge brugen af træ som byggemateriale.

Palsgaard Spærs produkter er lavet af træ, hvilket betyder, at vi allerede nu spiller en vigtig rolle i at fremme bæredygtigt byggeri. Vi ønsker alligevel at måle vores egen miljøpåvirkning, mens vi fortsat har fokus på vækst og udvikling af vores forretning som virksomhed.

Resultatet af Palsgaard Spærs klimaregnskab viser, at vi allerede nu har en forholdsvis lille indvirkning på miljøet, fordi vi bl.a. substituerer fossile brændstoffer ved at bruge vores egen træaffald til opvarmning.

Du er velkommen til at læse mere om, hvordan klimaregnskabet er opgjort herunder.

Palsgaard Spær

GHG-protokollen

Palsgaard Spær bruger GHG-Protokollen til at udarbejde klimaregnskab. Det er en standardiseret måde at måle udledning af drivhusgasser og hjælper virksomheder med at rapportere klimapåvirkning og reducere CO2-udslip. Protokollen identificerer tre kilder til udledning, som kaldes scopes, og ved at spore dem bliver det nemmere at forstå CO2-fodaftryk og finde måder at reducere det på.

De tre scopes

Scope 1
Her indgår den CO2, som vi selv udleder fra vores egne lokaliteter og maskiner f.eks. gennem forbrug af benzin, diesel eller naturgas.

Scope 2
Her medtages C02-udledning fra købt el og varme til fx at drive vores maskinpark.

Scope 3
Medtager indirekte CO2-udledning som følge af de indkøb, vi foretager i virksomheden, f.eks. af råvarer og transport af disse.

Hos Palsgaard Spær fyldes de tre scopes således:

Klimaregnskab

Resultat

Palsgaard Spærs totale CO2-udledning for hele år 2022 er opgjort til 9.839 ton CO2. Men hvis man tager højde for, at træ fra Palsgaard Spær brændes efter endt brug, produceres energi som erstatning for fossile brændstoffer. Det giver i stedet en total negativ CO2-udledning på minus 7.886 ton CO2 pr. år.

Næste skridt

Med dette resultat i hånden, kan vi analysere resultaterne og iværksætte tiltag for at reducere vores klimaregnskab yderligere. Resultaterne fra Palsgaard Spærs klimaregnskab vil blive præsenteret i en samlet rapport for hele Nordic Wood Industries-koncernen, som vi er en del af, så interesserede kan følge med i vores arbejde med fortsat at nedbringe CO2-udledningen på koncernniveau.

Har du spørgsmål?

Mangler du teknisk dokumentation eller ønsker tilbud til dit projekt, er vi klar til at hjælpe dig.
Ring til Kim Haubjerg eller Mette Borrisholt fra vores kundeservice på 75 77 51 55.