Opbevaring på byggeplads

Opbevaring af spær på byggeplads

I tilfælde af at spær fra Palsgaard Spær ikke rejses med det samme, skal spærrerne oplagres på følgende måde:
Oplagring af spær (Kilde: Træhåndbogen)

 • Spærene skal oplagres på et ryddet, plant og tørt areal og understøttes pr. højst to meter på
  solide strøer, så spærene hæves mindst 100 mm over jordoverfladen.
 • Sammenbundtningens spændebånd skal herefter straks løsnes for at undgå skader ved
  eventuel opfugtning af spærene.
 • Skal spærene oplagres i mere end en uge, skal der etableres en ventileret overdækning af
  spærene, så unødig opfugtning og tilsmudsning undgås. Det forebygger risiko for
  skimmeldannelse og minimerer fugtbetingede deformationer.

For mere information, se Træhåndbogen 75 s. 50-51.

Har du spørgsmål?

Mangler du teknisk dokumentation eller ønsker tilbud til dit projekt, er vi klar til at hjælpe dig.
Ring til Kim Haubjerg eller Mette Borrisholt fra vores kundeservice på 75 77 51 55.